Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DRUKARZ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Drukarz

Kod: 732201

Synteza: Obsługuje i nadzoruje różnego typu maszyny do druku jedno- i wielobarwnego czasopism, gazet, książek, albumów, map, etykiet, różnego rodzaju akcydensów itp., na podłożach z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i innych oraz prowadzi i nadzoruje proces drukowania, posługując się dokumentacją techniczną i technologiczną oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zadania zawodowe: 

  • przygotowywanie zwojowych i arkuszowych maszyn typograficznych, offsetowych, wklęsłodrukowych i innych do pracy, np. sprawdzanie i regulowanie poszczególnych mechanizmów maszyn, mocowanie (zakładanie) formy drukowej, wprowadzanie papieru;
  • przygotowywanie farb o odpowiedniej barwie i konsystencji;
  • uruchamianie próbne maszyny i sprawdzanie pracy poszczególnych jej mechanizmów podczas drukowania;
  • ocenianie próbnych odbitek pod względem jakości druku i zgodności z oryginałem (wzorcem) oraz na tej podstawie korygowanie pracy maszyny oraz farb użytych do drukowania;
  • prowadzenie i nadzorowanie drukowania właściwego;
  • konserwowanie obsługiwanych maszyn;
  • utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy.

Drukarz

zł45.00Cena