Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DRÓŻNIK OBCHODOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dróżnik obchodowy

Kod: 711602

Synteza: Dokonuje samodzielnie przeglądów bieżących torów, podtorza i budowli inżynierskich dróg kolejowych poprzez oględziny w ramach obchodów oraz wykonuje proste czynności przy ich utrzymaniu.

Zadania zawodowe: 

 • ocenianie stanu technicznego drogi kolejowej i jej elementów składowych; 
 • kontrolowanie stanu szyn, ich przytwierdzenia i stanu luzów oraz kontrolowanie rozjazdów kolejowych;
 • zabezpieczanie miejsc pękniętych szyn oraz innych uszkodzeń podtorza kolejowego;
 • informowanie odpowiednich służb o zauważonych uszkodzeniach linii telefonicznych, energetycznych i sieci trakcyjnej;
 • dokręcanie śrub łubkowych, stropowych oraz wkrętów z ich równoczesnym smarowaniem;
 • czyszczenie żłobków na przejazdach kolejowych niestrzeżonych, a w porze zimowej posypywanie piaskiem oblodzonych odcinków dróg kołowych na dojazdach do tych przejazdów;
 • osygnalizowanie miejsc robót torowych oraz miejsc niebezpiecznych w torze i przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów;
 • posługiwanie się instrukcjami i przepisami o wykonywaniu obchodów na liniach kolejowych, utrzymywaniu dróg kolejowych oraz sygnalizacji na kolejach;
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska.

Dróżnik obchodowy

zł45.00Cena