Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DOZORCA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dozorca

Kod: 962902

Synteza: Sprawuje opiekę nad obiektem i mieniem, znajdującym się na jego terenie; dba o estetykę i stan techniczny obiektu, wykonuje codzienne prace konserwatorsko-porządkowe; odpowiada za identyfikację niebezpieczeństw i reagowanie w przypadku potencjalnych zagrożeń dla obiektu, mienia i osób przebywających na jego terenie.

Zadania zawodowe: 

 • utrzymywanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej itp. oraz na przyległym terenie;
 • zamiatanie podłóg i posadzek, mycie schodów, okien, lamperii i balustrad, czyszczenie, wycieranie i ścieranie napisów i graffiti ze ścian oraz inne podobne czynności wykonywane za pomocą prostych, ręcznych narzędzi takich jak szczotka, miotła, mop itp.;
 • usuwanie śmieci, odpadów i innych zanieczyszczeń oraz śniegu i lodu 
  z przejść, bram, podwórek, chodnika oraz połowy szerokości jezdni, przy której znajduje się budynek;
 • usuwanie ze ścian budynków ogłoszeń, afiszy lub reklam umieszczone tam bez zgody zarządcy obiektu;
 • sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym nieruchomości oraz wykonywanie prac konserwatorsko-porządkowych oraz prostych napraw instalacji i wyposażenia obiektu;
 • zawiadamianie zarządcy obiektu o wszelkich dostrzeżonych uszkodzeniach 
  i wadliwym działaniu instalacji oraz urządzeń technicznych w budynku;
 • przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych trawników, klombów i krzewów takich jak pielenie, grabienie i podlewanie roślin oraz koszenie trawników za pomocą kosiarki, grabienie liści itp.;
 • podtrzymywanie pozytywnych relacji z mieszkańcami lub pracownikami, przebywającymi na terenie obiektu;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Dozorca

zł45.00Cena