Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DOSTAWCA POTRAW

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dostawca potraw

Kod: 962103

Synteza: Przyjmuje zamówienia na potrawy i przekazuje je do realizacji; dostarcza potrawy w wyznaczonym rejonie do klientów; przyjmuje płatności od klientów za dostarczone potrawy.

Zadania zawodowe: 

 • przyjmowanie zamówień na potrawy przez telefon, e-mail lub innymi drogami komunikacji elektronicznej i przekazywanie przyjętych zleceń do realizacji;
 • terminowe dostarczanie potraw w wyznaczonym rejonie do klientów zgodnie z harmonogramem dostaw z zachowaniem wymaganych standardów transportu potraw (między innymi: kontrolowanie szczelności pojemników na potrawy, ich temperatury itp.);
 • przyjmowanie płatności od klientów w formie gotówkowej i bezgotówkowej z użyciem terminala do kart płatniczych;
 • przestrzeganie obowiązujących w zakładzie pracy standardów obsługi klienta i budowanie pozytywnych relacji z klientami;
 • zachowanie porządku w miejscu pracy oraz w pojeździe służbowym (na przykład w skuterze lub samochodzie osobowym lub dostawczym);
 • zapoznawanie się z topografią miejscowości, na terenie której dostarczane są potrawy;
 • opracowywanie optymalnej trasy dostaw potraw do klientów z uwzględnieniem czasu i odległości przejazdu;
 • współpraca z pozostałymi pracownikami zakładu pracy;
 • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dostawca potraw

zł45.00Cena