Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DOROŻKARZ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dorożkarz

Kod: 933201

Synteza: Planuje i realizuje przewozy turystyczne i okolicznościowe dorożką konną; dba o bezpieczeństwo własne i pasażerów; oporządza i pielęgnuje konie zaprzęgowe.

Zadania zawodowe: 

  • planowanie tras jazdy dorożką z uwzględnieniem walorów historycznych i turystycznych miejscowości oraz preferencji klientów, a także przepisów ruchu drogowego;
  • powożenie pasażerów dorożką z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego, przewożonych osób oraz innych uczestników ruchu;
  • oporządzanie i pielęgnowanie koni (zapinanie uprzęży, czyszczenie, karmienie, pojenie, pomoc przy kuciu i prostych zabiegach weterynaryjnych);
  • wykonywanie konserwacji i drobnych napraw uprzęży oraz dorożki;
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji dorożki, zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dorożkarz

zł45.00Cena