Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DORADCA ROLNICZY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Doradca rolniczy

Kod: 213201

Synteza: Świadczy usługi doradcze rolnikom oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami sfery rolnictwa w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, społecznych i socjalno-bytowych rolników; udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej, inspiruje i wspiera rozwój gospodarstw rolnych w warunkach gospodarki rynkowej.

Zadania zawodowe: 

  • udzielanie rolnikom informacji potrzebnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących funkcjonowania gospodarstwa rolnego;
  • zaznajamianie z nowymi technikami i technologiami wytwarzania produktów w rolnictwie;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej oraz zarządzania gospodarstwem rolnym w warunkach gospodarki rynkowej;
  • pomoc w prowadzeniu analiz ekonomicznych działalności rolniczych i sporządzaniu planów rozwoju gospodarstwa;
  • inspirowanie i wspieranie rozwoju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych rolników;
  • organizowanie różnych form podwyższania kwalifikacji zawodowych rolników;
  • pomoc rolnikom i mieszkańcom wsi w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących ich pracy oraz środowiska, z uwzględnieniem ogólnych interesów gospodarczych i społecznych;
  • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych programów rozwoju wsi i rolnictwa.

Doradca rolniczy

zł45.00Cena