Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DORADCA ROLNICZY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Doradca rolniczy

Kod: 213201

Synteza: Świadczy usługi doradcze rolnikom oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami sfery rolnictwa w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, społecznych i socjalno-bytowych rolników; udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej, inspiruje i wspiera rozwój gospodarstw rolnych w warunkach gospodarki rynkowej.

Zadania zawodowe: 

 • udzielanie rolnikom informacji potrzebnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących funkcjonowania gospodarstwa rolnego;
 • zaznajamianie z nowymi technikami i technologiami wytwarzania produktów w rolnictwie;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej oraz zarządzania gospodarstwem rolnym w warunkach gospodarki rynkowej;
 • pomoc w prowadzeniu analiz ekonomicznych działalności rolniczych i sporządzaniu planów rozwoju gospodarstwa;
 • inspirowanie i wspieranie rozwoju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych rolników;
 • organizowanie różnych form podwyższania kwalifikacji zawodowych rolników;
 • pomoc rolnikom i mieszkańcom wsi w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących ich pracy oraz środowiska, z uwzględnieniem ogólnych interesów gospodarczych i społecznych;
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych programów rozwoju wsi i rolnictwa.

Doradca rolniczy

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45