Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DORADCA PODATKOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Doradca podatkowy

Kod: 241204

Synteza: Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe.

Zadania zawodowe: 

 • udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań;
 • interpretowanie przepisów prawnych dotyczących podatków, dywidendy czy współdziałania ze wspólnikami polskimi i zagranicznymi;
 • wyjaśnianie terminów prawnych związanych z podatkami, takich jak: odstąpienie, sprzedaż, wynajem, dzierżawa czy darowizna;
 • prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • opracowywanie strategii podatkowej przedsiębiorstwa, tzw. taxplanu;
 • sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • występowanie przed organami administracji jako pełnomocnik podatnika w sprawach jego zobowiązań podatkowych;
 • wykonywanie zastępstwa procesowego podatnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych;
 • korzystanie w takim przypadku z uprawnień radcy prawnego i adwokata;
 • przechowywanie, przez wymagany przepisami okres, kopii sformułowanych na piśmie porad i opinii oraz wystąpień w imieniu podatników, m.in. w sprawach karnych skarbowych;
 • stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Doradca podatkowy

zł45.00Cena