Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DORADCA PERSONALNY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Doradca personalny

Kod: 242303

Synteza: Prowadzi działalność polegającą na odpłatnym świadczeniu usług w zakresie rozwiązywania problemów wykorzystania zasobów ludzkich, między innymi poszukując konkretnych pracowników (najczęściej wysoko wykwalifikowanych) dla konkretnych pracodawców, z zachowaniem należytej troski o interesy zleceniodawcy i kandydata na pracownika.

Zadania zawodowe: 

  • ustalanie ze zleceniodawcą profilu i charakterystyki kandydata;
  • analiza rynku pracy w zakresie poszukiwanych pracowników;
  • ustalanie ze zleceniodawcą, jakie informacje o firmie mogą być podane w ogłoszeniu;
  • przygotowywanie ogłoszeń prasowych;
  • zbieranie ofert pracowników i ich analiza pod kątem spełniania wymaganych kryteriów, a w przypadku braku kandydatów spełniających wszystkie wymagania, znalezienie osób spełniających możliwie dużą i istotną ich część;
  • ustalanie ze zleceniodawcą, jakie informacje o firmie i kiedy mogą być podane kandydatom;
  • uzgadnianie z kandydatem, jakie informacje o nim będą przedstawione firmie;
  • informowanie kandydata o metodach, celach i rezultatach procesu selekcji dotyczących jego osoby.

Doradca personalny

zł45.00Cena