Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DORADCA PERSONALNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Doradca personalny

Kod: 242303

Synteza: Prowadzi działalność polegającą na odpłatnym świadczeniu usług w zakresie rozwiązywania problemów wykorzystania zasobów ludzkich, między innymi poszukując konkretnych pracowników (najczęściej wysoko wykwalifikowanych) dla konkretnych pracodawców, z zachowaniem należytej troski o interesy zleceniodawcy i kandydata na pracownika.

Zadania zawodowe: 

 • ustalanie ze zleceniodawcą profilu i charakterystyki kandydata;
 • analiza rynku pracy w zakresie poszukiwanych pracowników;
 • ustalanie ze zleceniodawcą, jakie informacje o firmie mogą być podane w ogłoszeniu;
 • przygotowywanie ogłoszeń prasowych;
 • zbieranie ofert pracowników i ich analiza pod kątem spełniania wymaganych kryteriów, a w przypadku braku kandydatów spełniających wszystkie wymagania, znalezienie osób spełniających możliwie dużą i istotną ich część;
 • ustalanie ze zleceniodawcą, jakie informacje o firmie i kiedy mogą być podane kandydatom;
 • uzgadnianie z kandydatem, jakie informacje o nim będą przedstawione firmie;
 • informowanie kandydata o metodach, celach i rezultatach procesu selekcji dotyczących jego osoby.

Doradca personalny

zł45.00Cena

  © 2019 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu