Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DORADCA INWESTYCYJNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Doradca inwestycyjny

Kod: 241203

Synteza: W ramach odpłatnych usług domu maklerskiego świadczy pomoc, udzielając odpłatnie informacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi oraz zarządza na zlecenie cudzym pakietem papierów wartościowych.

Zadania zawodowe:

 • ​​odpłatne udzielanie informacji o rynku papierów wartościowych, które potrzebne są klientowi do podejmowania decyzji inwestycyjnych;
 • dostarczanie klientowi dokładnych sprawozdań na temat interesów podejmowanych wraz z nim i na jego rzecz;
 • przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych dla klientów;
 • przeprowadzanie analiz finansowych rynku kapitałowego;
 • podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych na rachunek zleceniodawcy, w ramach pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych i papierów wartościowych, zapisanych na rachunkach zleceniodawcy (zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie);
 • udzielanie pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji (doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi).

Doradca inwestycyjny

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45