Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DOJARZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dojarz

Kod: 612101

Synteza: Doi krowy, kozy i inne zwierzęta ręcznie, mechanicznie lub maszynowo; karmi i oporządza zwierzęta; wykonuje prace porządkowe w halach udojowych, oborach itp.

Zadania zawodowe: 

 • przygotowanie stanowisk udojowych i doprowadzenie do nich krów i innych zwierząt;
 • przygotowanie zwierząt do dojenia: czyszczenie i dezynfekowanie strzyków 
  i dolnej powierzchni wymienia przed dojeniem;
 • kontrolowanie sprawności i obsługiwanie urządzeń do udoju;
 • zdajanie pierwszych strug mleka na przedzdajacz oraz ocenianie stanu wymienia pod kątem procesu zapalnego i ocenianie drożności strzyków;
 • zakładanie kubków udojowych na poprzednio oczyszczone i wysuszone strzyki;
 • pozycjonowanie aparatu udojowego podczas doju właściwego;
 • zdejmowanie kubków udojowych po zakończeniu dojenia;
 • przeprowadzenie dezynfekcji poudojowej strzyków z zastosowaniem odpowiednich preparatów;
 • współpracowanie z weterynarzem;
 • czyszczenie hal udojowych, obór i innych pomieszczeń gospodarskich i ich wyposażenia;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz przepisów zoohigieny w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych.

Dojarz

zł45.00Cena