Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DOCIERACZ-POLEROWACZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Docieracz-polerowacz

Kod: 722401

Synteza: Obsługuje docierarki i polerki o różnej konstrukcji i różnym przeznaczeniu; dobiera parametry skrawania, proszki i pasty ścierne, ustawia i przygotowuje docierarki i polerki do pracy, wykonuje operacje docierania i polerowania na częściach maszyn i narzędziach o różnorodnych kształtach i wymiarach.

Zadania zawodowe: 

 • zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną w zakresie wykonywanych operacji docierania i polerowania, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;
 • ekonomiczne użytkowanie obrabiarek do docierania i polerowania, jak: docierarki jednotarczowe, docierarki dwutarczowe, polerki różnych konstrukcji;
 • dobieranie i stosowanie podczas obróbki optymalnych parametrów skrawania;
 • dobieranie oraz przygotowywanie proszków i past ściernych;
 • ustawianie i przygotowywanie docierarek i polerek do pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na parametry skrawania, ustawienie i zamocowanie obrabianych przedmiotów oraz materiały ścierne używane w procesie obróbki;
 • wykonywanie operacji docierania - nadawanie powierzchniom części maszyn i urządzeń zalecanej gładkości, kształtu i wymiarów oraz chropowatości;
 • wykonywanie operacji polerowania przedmiotów z różnych materiałów i o różnych kształtach i wymiarach;
 • użytkowanie sprawdzianów oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych uniwersalnych i specjalnych - mierzenie i sprawdzanie wymiarów i kształtu dorabianych przedmiotów;
 • kontrolowanie i korygowanie przebiegu obróbki;
 • czyszczenie i konserwowanie użytkowanych docierarek i polerek;
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Docieracz-polerowacz

zł45.00Cena