Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DIAGNOSTA UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

Kod: 311501

Synteza: Odpowiada za wykonywanie badań technicznych pojazdów;zajmuje się oceną stanu technicznego pojazdów bez ich demontażu lub tylko z demontażem częściowym bez naruszania podstawowego funkcjonowania połączeń elementów.

Zadania zawodowe: 

  • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów przy wykorzystaniu specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej i metod badań określonych przez producentów pojazdów samochodowych i ich układów i zespołów;
  • ocenianie stanu technicznego poszczególnych układów i zespołów pojazdów mechanicznych na podstawie analizy wartości parametrów stanu w porównaniu z wartościami parametrów podanych przez producenta w instrukcjach eksploatacji pojazdów;
  • określanie rodzaju i zakresu koniecznych naprawy lub konserwacji pojazdu oraz sprawdzanie stanu technicznego pojazdu po wykonanej naprawie;
  • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
  • dbanie o powierzony sprzęt diagnostyczny, dokonywanie terminowej kontroli stanu technicznego sprzętu oraz jego pomiarów;
  • podejmowanie działań na rzecz budowanie dobrego wizerunku stacji kontroli pojazdów;
  • budowanie bazy klientów stacji kontroli pojazdów.

Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

zł45.00Cena