Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DIAGNOSTA LABORATORYJNY - SPECJALISTA LABORATORYJNEJ IMMUNOLOGII MEDYCZNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej

Kod: 227207

Synteza: Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie immunologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych; zajmuje się rozpoznawaniem środowiskowych i genetycznych czynników ryzyka oraz prowadzeniem profilaktyki chorób o podłożu immunologicznym występujących sporadycznie, uwarunkowanych genetycznie, endemicznie lub epidemicznie, a także wynikających z zagrożenia biologicznego; realizuje wszelkiego typu zadania z zakresu diagnostyki i oceny stanu oraz funkcji układu odpornościowego.

Zadania zawodowe: 

 • współpraca z lekarzami przy opracowywaniu programów oceny, kontroli i profilaktyki naturalnych mechanizmów obronnych człowieka (np. szczepienia profilaktyczne, szczepienia terapeutyczne), wskazań do leczenia substytucyjnego (np. podawanie immunoglobulin), genetycznego (np. w przypadkach genetycznie uwarunkowanych niedoborów immunologicznych czy nowotworów) i innych programów z zakresu higieny sanitarnej i epidemiologii;
 • pobieranie i zabezpieczanie materiałów biologicznych do badań immunodiagnostycznych w tym badanie doraźne i bankowanie materiału (długotrwałe przechowywanie żywych komórek w obniżonej temperaturze) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 • realizowanie zadań zawodowych z wykorzystaniem zasadniczych technik diagnostycznych / immunologicznych / molekularnych, takich jak: cytometria przepływowa, sortowanie komórek, nefelometria, testy ELISA, ELISPOT, RIA i pokrewne, testy hybrydyzacji Northern, Southern, Western, PCR, RT-PCR, ilościowy PCR, proliferacja komórek, immunofluorescencja, immunhistochemia itp.;
 • przeprowadzanie badania kompleksów immunologicznych, testów skórnych nadwrażliwości, testów immunologicznych takich jak immunofenotyp komórek jednojądrzastych w tym macierzystych, stanu funkcjonalnego limfocytów, granulocytów, stężenia immunoglobulin, swoistych przeciwciał w surowicy chorych, stanu aktywacji dopełniacza, poziomu cząsteczek biologicznie czynnych typu: cytokiny, receptory cytokin, białka ostrej fazy, autoprzeciwciała, chimery itp.;
 • dobieranie odpowiednich testów immunodiagnostycznych oraz dokonywanie oceny stanu odporności komórkowej i humoralnej, autoimmunologicznej, transplantacyjnej i przeciwnowotworowej u chorego;
 • wdrażanie systemu jakości pracy w laboratorium oraz organizowanie miejsca pracy dla siebie i podległego personelu.

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45