Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DIAGNOSTA LABORATORYJNY - SPECJALISTA LABORATORYJNEJ HEMATOLOGII MEDYCZNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej

Kod: 227206

Synteza: Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie hematologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych; wykonuje za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, bądź nadzoruje wykonanie badań diagnostycznych z zakresu hematologii medycznej.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie badań, nadzorowanie ich wykonania oraz uczestniczeniew doborze badań laboratoryjnych wykorzystywanych w rozpoznawaniu i kontroli efektywności leczenia nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi oraz zaburzeń hematologicznych występujących w pierwotnych chorobach innych narządów;
 • dokonywanie laboratoryjnej interpretacji wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem czynników interferujących oraz rozwiązywanie problemów związanych ze wszystkimi etapami prowadzącymi do powstania wyniku, od chwili pobrania materiału, przez proces analityczny do końcowej autoryzacji i interpretacji wyniku;
 • pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej (z palca, płatka ucha, pięty u noworodków) i zabezpieczanie materiału zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 • wykonywanie badania morfologii krwi metodą automatyczną i manualną, badań cytochemicznych i cytoenzymatycznych, badań immunofenotypowych, badania standaryzowanego czasu krwawienia, badania Hb wolnej, HbF, MetHb, karboksy-Hb, testu glicerolowego, elektroforezy Hb, przeciwciał antyfosfolipidowych, badań koagulologicznych (APTT, PT, TT, APC-R, czas lizy skrzepu euglobulin, fibrynogen, AT III, dimer-D, aktywność i / lub stężenie czynników krzepnięcia, funkcja płytek), badań grup krwi i dobrania krwi do przetoczenia, rozmazu krwi obwodowej i szpiku oraz dokonywanie oceny i interpretacji wyników;
 • tworzenie algorytmów postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu, różnicowaniu i monitorowaniu leczenia chorób krwi;
 • wykorzystywanie systemów informatycznych w laboratorium hematologicznym oraz stosowanie metod zapewniania jakości badań;
 • dokumentowanie badań laboratoryjnych i ich archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45