Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DIAGNOSTA LABORATORYJNY - SPECJALISTA LABORATORYJNEJ GENETYKI MEDYCZNEJ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Kod: 227205

Synteza: Odpowiada za przeprowadzanie analizy genetycznej materiałów genetycznych oraz określenie rodzaju substancji biologicznej za pomocą różnorodnych metod badawczych; zajmuje się przygotowywaniem ekspertyz i opinii w danej sprawie na wniosek sądu, prokuratury i policji; przeprowadza badania laboratoryjne i mikrobiologiczne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów identyfikacyjnych; podejmuje działania w zakresie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań.

Zadania zawodowe: 

  • przeprowadzanie analizy genetycznej materiałów genetycznych takich jak: krew, ślina, ślady kontaktowe itp. przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu medycznego: sekwenatora kapilarnego, amplifikatora genetycznego, młynka kriogenicznego;
  • przeprowadzanie badań genetycznych na ustalenie ojcostwa;
  • przeprowadzanie identyfikacji zwłok, śladów biologicznych i szczątków ludzkich, poprzez badanie polimorfizmu DNA jądrowego i mitochondrialnego oraz podejmowanie działań zmierzających do ustalenia zgodności tkankowej;
  • izolowanie DNA z każdego rodzaju materiału biologicznego oraz przeprowadzanie analizy statystycznej profilowania DNA, także mieszanin DNA kilku osób;
  • określanie przynależności gatunkowej śladu;
  • przeprowadzanie oględzin miejsca zdarzenia oraz dokumentowanie fotograficznych dowodów rzeczowych;
  • sporządzanie ekspertyz i opinii w danej sprawie na wniosek sądu, prokuratury i policji.

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

zł45.00Cena