Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DEMONSTRATOR WYROBÓW

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Demonstrator wyrobów

Kod: 524201

Synteza: Demonstrator wyrobów przekazuje klientom werbalnie i wizualnie informacje o prezentowanych wyrobach.Demonstrator wyrobów jest zawodem usługowym, wykonywanym najczęściej w systemie pracy zleconej lub umowy o dzieło. Jego zadaniem jest prezentacja wyrobów różnych producentów/dystrybutorów. Demonstrator wyrobów zapoznaje się ze specyfikacją wyrobów, ich budową, działaniem, składem. Konieczne jest posiadanie przez niego znajomości krajowych i międzynarodowych kodów oznakowania wyrobów. Demonstrator wyrobów wykonuje aranżację miejsca i wybiera formy demonstracji lub korzysta ze wskazanego przez zleceniodawcę gotowego stanowiska. Celem demonstracji jest zaprezentowanie wyrobów w sposób przyciągający uwagę klientów. Jej forma musi być dostosowana do specyfiki wyrobów oraz wiedzy o grupie docelowej – potencjalnych odbiorcach wyrobów. Podczas całego procesu pracy demonstrator wyrobów dba o powierzony wyrób. Wykazuje się rzetelnością w informowaniu o jego zaletach. Przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad etyki reklamy. Zachowuje higienę oraz przestrzega zasad i przepisów BHP i ochrony ppoż. obowiązujących w miejscu prezentacji. Poprzez miły sposób bycia i stosowną formę zwracania się do słuchaczy stara się stworzyć atmosferę sprzyjającą zainteresowaniu wyrobami. Osoby zdecydowane dokonać zakupu, informuje o sposobie i miejscu dokonania transakcji.

Zadania zawodowe: 

 • przyjmowanie wyrobów do demonstracji według sporządzanego spisu;
 • zapoznawanie się z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia demonstracji, tj. specyfikacją wyrobów, opisem budowy, instrukcją użytkowania, zawartymi komponentami, cenami;
 • aranżowanie miejsc prezentacji poprzez dobór wystroju, plastyki, oświetlenia, tła muzycznego;
 • przygotowywanie urządzeń audiowizualnych wspomagających demonstrację wyrobu;
 • prowadzenie demonstracji wyrobów w formie ustalonej ze zleceniodawcą;
 • dystrybuowanie materiałów reklamowo-informacyjnych, próbek i testerów oraz inicjowanie osobistego kontaktu klienta z wyrobem podczas demonstracji;
 • sporządzanie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia demonstracji;
 • przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska w procesie organizowania i prowadzenia demonstracji wyrobów.

Demonstrator wyrobów

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45