Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DEMOGRAF

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Demograf

Kod: 212003

Synteza: Prowadzi badania populacji ludzkich, ich rozmiarów, struktury i rozwoju, w powiązaniu z zasadniczymi cechami ogólnymi, rozpatrywanymi głównie z punktu widzenia ilościowego.

Zadania zawodowe: 

 • tworzenie i badanie doktryn i teorii demograficznych, które mają na celu wyjaśnianie lub przewidywanie przebiegu zjawisk demograficznych i przedstawianie ich następstw;
 • opracowywanie metodologii, techniki i organizacji badań demograficznych, obejmujących stan, rozmieszczenie i strukturę procesów i zjawisk demograficznych;
 • prowadzenie badań, opracowywanie wyników i analizowanie procesów i zdarzeń demograficznych;
 • modelowanie rozwoju, liczby, struktury i reprodukcji ludności;
 • prognozowanie liczby, rozmieszczenia i struktury ludności: prognozy krótko-, średnio- i długoterminowe;
 • badanie zależności pomiędzy zjawiskami demograficznymi a zjawiskami gospodarczymi;
 • badanie zależności pomiędzy zjawiskami demograficznymi a zjawiskami społecznymi;
 • badanie dziedziczności w obrębie populacji, rozumianych w sensie demograficznym;
 • przygotowywanie naukowych referatów i raportów oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Demograf

zł45.00Cena