Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DEKORATOR SKLEPÓW

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dekorator sklepów

Kod: 343201

Synteza: Dekorator sklepów odpowiada za aranżację towarów w przestrzeni sklepowej i w witrynie.Zawód dekoratora sklepów jest polskim odpowiednikiem anglojęzycznego visual merchandisera (VM). Do jego podstawowych obowiązków należy zaplanowanie i zrealizowanie funkcjonalnej, estetycznej, aranżacji towarów w przestrzeni sklepowej, zgodnej z aktualnymi tendencjami ekspozycji towarów, i spójnej z wizerunkiem firmy oraz jej strategią marketingową. Dotyczy to układu półek, regałów, podestów i innych miejsc ekspozycji towarów, a także witryny (okna wystawowego). Do zadań dekoratora należy także zaplanowanie ekspozycji towarów w taki sposób, by wzmacniała ona pozytywny wizerunek firmy i wpływała na wzrost sprzedaży. Dekorator korzysta z wzorców dostarczonych przez centralę firmy albo sam przygotowuje projekt w postaci rysunku lub wizualizacji przestrzennej w formacie 3D. Dekorator przyjmuje zlecenia na wykonanie aranżacji od wielu pracodawców. Może być na stałe zatrudniony przez jeden sklep lub sieć. Wspólnie z menadżerem ustala koncepcję aranżacji towarów, sposób jej realizacji oraz budżet. Decyduje o zastosowaniu adekwatnych rozwiązań plastycznych, samodzielnie realizuje projekt lub sprawuje nadzór wykonawczy.

Zadania zawodowe: 

  • ustalanie założeń marketingowych i estetycznych aranżacji towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie;
  • wykonywanie projektu aranżacji towaru;
  • zamawianie lub wykonywanie dodatkowych elementów dekoracyjnych aranżacji;
  • wykonywanie lub nadzór wykonawczy nad realizacją projektu aranżacji;
  • terminowe wykonywanie zmian aranżacji towaru;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. ochrony środowiska i ergonomii.

Dekorator sklepów

zł45.00Cena