Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DŻOKEJ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dżokej

Kod: 342101

Synteza: Dosiada i prowadzi konie w czasie wyścigu, wykonując polecenia trenera, obserwuje zachowanie koni biegających na torze wyścigowym i roboczym.

Zadania zawodowe: 

  • dosiadanie koni w czasie treningu i wyścigu;wykonywanie poleceń trenera podczas treningu;
  • utrzymywanie wymaganej wagi ciała i kondycji zdrowotnej;
  • kontrolowanie wagi ciała oraz stanu zdrowia przed i po wyścigach;
  • noszenie właściwego stroju w czasie wyścigu;
  • dbanie o powierzony sprzęt i wyposażenie;
  • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy w stajni;
  • pomaganie w pielęgnacji koni wyścigowych i uczestniczenie w innych ważnych pracach stajennych i treningowych;
  • pomaganie trenerowi w niektórych zadaniach i czynnościach treningowych.

Dżokej

zł45.00Cena