Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku CZYŚCICIEL POJAZDÓW

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Czyściciel pojazdów

Kod: 912201

Synteza: Czyści ręcznie karoserie i elementy zewnętrzne pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych i innych.

Zadania zawodowe: 

 • wprowadzanie pojazdu na stanowisko w myjni lub w przypadku pojazdów ciężarowych, autobusów itp. wskazywanie kierowcy miejsca mycia pojazdu;
 • sprawdzanie czy okna i drzwi w pojeździe są domknięte;
 • wstępne spłukiwanie zabrudzeń z karoserii, szyb, kół i innych elementów zewnętrznych pojazdów ręcznie lub z użyciem myjki ciśnieniowej;
 • wykonywanie mycia zasadniczego z wykorzystaniem odpowiednich środków myjących (szamponów samochodowych) oraz sprzętu (szczotki, gąbki, szmatki itp.);
 • spłukiwanie pojazdu;
 • kontrolowanie jakości wykonanej pracy, w przypadku stwierdzenia nieusunięcia zabrudzeń ponowne mycie;
 • wycieranie wody z karoserii i szyb;
 • mycie szyb pojazdów z wykorzystaniem odpowiednich płynów;
 • odstawianie samochodów ze stanowisk w myjni na parking;
 • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Czyściciel pojazdów

zł45.00Cena