Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku CZYŚCICIEL ELEWACJI BUDOWLANYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Czyściciel elewacji budowlanych

Kod: 713302

Synteza: Czyści elewacje budynków hotelowych, handlowych, administracyjno-biurowych i mieszkalnych wykonane z różnych materiałów przy zastosowaniu środków myjących, sprężonego powietrza, materiałów ściernych itp. oraz odpowiednich narzędzi, urządzeń i maszyn.

Zadania zawodowe: 

 • ustalanie zakresu i sposobu czyszczenia elewacji danego budynku;
 • opracowanie planu i harmonogramu robót;
 • przygotowanie środków czyszczących, potrzebnych narzędzi, sprzętu i maszyn;
 • czyszczenie powierzchni ze szkła i płytek ceramicznych szkliwionych, wodą i środkami myjącymi;
 • czyszczenie powierzchni metalowych z kurzu, sadzy, odchodów ptasich itp. przy użyciu środków czyszczących, wody, szczotek metalowych, skrobaków i odkurzaczy przemysłowych;
 • czyszczenie powierzchni tynków gładkich i nakrapianych strumieniami wody i sprężonym powietrzem;
 • czyszczenie elewacji z płyt kamiennych, płaskorzeźb i rzeźb kamiennych za pomocą piaskowania pod ciśnieniem, szlifowania papierem ściernym i tarczami szlifierskimi;
 • czyszczenie murów spoinowanych z kurzu, sadzy, porostów itp. przy użyciu skrobaków, tarcz szlifierskich, piaskownic ciśnieniowych, wody pod ciśnieniem itp.;
 • czyszczenie napisów reklamowych, neonów i szyldów umieszczonych na dachu lub elewacji budynku;
 • konserwowanie wyczyszczonych powierzchni płynami i pastami zabezpieczającymi przed korozją chemiczną i biologiczną oraz wypełniającymi pory i drobne pęknięcia materiału elewacji;
 • ustalanie zakresu ewentualnych prac remontowych i renowacyjnych na elewacjach budynku.

Czyściciel elewacji budowlanych

zł45.00Cena