Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku CZYŚCICIEL BASENÓW PŁYWACKICH

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Czyściciel basenów pływackich

Kod: 912901

Synteza: Czyści baseny pływackie z wykorzystaniem automatycznych urządzeń do czyszczenia dna oraz ręcznego sprzętu do usuwania zabrudzeń pływających i mycia ścian pionowych po spuszczeniu wody.

Zadania zawodowe: 

  • zbieranie zabrudzeń pływających przy pomocy siatki osadzonej na wysięgniku;
  • przeglądanie stanu i udrażnianie kratek odpływowych wokół basenu pływackiego;
  • przeprowadzanie kontroli optycznej dna basenu w celu ustalenia cyklu sprzątania dna przez automat myjący;
  • obsługiwanie automatu do mycia dna basenu pod wodą zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu oraz zaleceniami producenta i administratora basenu;
  • okresowe czyszczenie basenu pływackiego osuszonego, w tym usuwanie zabrudzeń trwałych, mycie dna basenu przy pomocy szczotek i środków myjących;
  • kontrolowanie i zgłaszanie usterek ścian i dna osuszonego basenu odpowiednim pracownikom technicznym;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Czyściciel basenów pływackich

zł45.00Cena