Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku CIEŚLA SZALUNKOWY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Cieśla szalunkowy

Kod: 711502

Synteza: Cieśla szalunkowy montuje szalunki systemowe oraz wykonuje deskowania indywidualne.Cieśla szalunkowy jest zawodem budowlanym. Celem pracy cieśli szalunkowego jest montaż i demontaż szalunków systemowych oraz przygotowanie konstrukcji deskowań indywidualnych wykorzystywanych jako formy do nadawania kształtu przy wylewaniu betonu lub jako szablonu w robotach murarskich. Do jego zadań należy dobór rodzaju drewna, sposobu obróbki przy użyciu narzędzi, urządzeń i maszyn do prac ciesielskich. Cieśla szalunkowy zajmuje się ręcznym i mechanicznym transportowaniem elementów deskowania systemowego i indywidualnego. Odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie materiałów i narzędzi.

Zadania zawodowe: 

  • składowanie elementów deskowania indywidualnego i szalunków systemowych;
  • sporządzanie przedmiaru robót związanych z wykonaniem i montażem elementów szalunków;
  • wykonywanie obróbki elementów drewnianych;
  • montowanie i demontowanie szalunków systemowych;
  • montowanie i rozbieranie deskowania indywidualnego;
  • transportowanie ręczne i mechaniczne deskowania indywidualnego oraz szalunków systemowych;
  • wykonywanie innych konstrukcji drewnianych na budowie (np. barierki zabezpieczające pomosty itd.);
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., zasadami ergonomii oraz ochrony środowiska.

Cieśla szalunkowy

zł45.00Cena