Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku CIEŚLA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Cieśla

Kod: 711501

Synteza: Wykonuje, konserwuje, naprawia i rozbiera konstrukcje drewniane z okrąglaków i tarcicy na budowie, wykonuje naprawy ciesielskie i stolarskie wszelkich konstrukcji, urządzeń, mebli i części drewnianych znajdujących się na statku oraz związanych z budową, wodowaniem i wyposażeniem statków stosując proste narzędzia ciesielskie, takie jak: siekiery, piły, strugi, młotki, ośniki oraz urządzenia i maszyny: piły taśmowe i tarczowe, frezarki, heblarki, piły taśmowe, strugarki, wiertarki, dłutownice i frezarki.

Zadania zawodowe: 

 • analizowanie rysunków roboczych oraz ustalanie na ich podstawie zakresu robót, potrzebnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcji ciesielskiej;
 • ocenianie przydatności elementów drewnianych do wykonania konstrukcji ciesielskiej;
 • przygotowywanie elementów konstrukcji ciesielskiej do montowania;
 • wykonywanie form i deskowań drewnianych do konstrukcji betonowych i żelbetowych;
 • wykonywanie rusztowań drewnianych pomostów roboczych i daszków ochronnych;
 • wykonywanie tymczasowych obiektów drewnianych na placu budowy;
 • wykonywanie budynków drewnianych;
 • wykonywanie w budynkach murowanych monolitycznych i prefabrykowanych elementów budowlanych z drewna (np. stropy, schody, konstrukcje dachowe, ścianki działowe);
 • wykonywanie konstrukcji drewnianych inżynierskich, jak: mosty, wieże, hangary, remizy;
 • transportowanie elementów ciesielskich na placu budowy;
 • wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementów konstrukcji ciesielskiej;
 • konserwacja konstrukcji ciesielskiej, zabezpieczanie przed gniciem i zagrzybieniem, przed niszczeniem przez owady oraz przed działaniem ognia.

Cieśla

zł45.00Cena