Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku CIĄGACZ RUR

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Ciągacz rur

Kod: 812101

Synteza: Prowadzi procesy ciągnienia rur stalowych na ciągarkach na gorąco lub zimno w celu zmniejszenia średnicy rur i grubości ich ścianek.

Zadania zawodowe: 

 • ocena przydatności materiału poddawanego obróbce plastycznej;
 • dobór odpowiednich narzędzi, smarów i emulsji;
 • ustawianie narzędzi ciągarki i kontrolowanie ustawienia za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • załadowywanie rur do pieca, nagrzewanie ich do wymaganej temperatury przy ciągłym nadzorze biegu pieca;
 • wyjmowanie rur z pieca i podawanie ich kleszczami do ciągarki;
 • wkładanie rur do pierścienia ciągarki;
 • mocowanie końców rur w szczękach wózków i zaczepianie haka wózka o łańcuch ciągarki;
 • uruchamianie i zatrzymywanie ciągarki;
 • regulowanie w toku produkcji parametrów technologicznych procesu, jak zgniot pojedynczy i całkowity, wydłużenie jednostkowe, szybkość przeciągania, temperatura nagrzewania i szybkość chłodzenia;
 • zwracanie przeciągniętych rur do koszy zbiorczych po odkleszczeniu z łoży ciągarek;
 • sprawdzanie wymiarów rur przed i po ciągnięciu za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych;
 • sprawdzanie jakości powierzchni i ewentualnych wad rur powstałych podczas ciągnienia;
 • utrzymywanie obsługiwanych urządzeń w stałej sprawności technicznej;
 • organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy;
 • posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż., bhp.

Ciągacz rur

zł45.00Cena