Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku CHARAKTERYZATOR

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Charakteryzator

Kod: 514201

Synteza: Charakteryzuje aktorów, tj. zmienia ich wygląd przez malowanie twarzy i części ciała, przylepianie naklejanie charakteryzatorskich, wykonywanie peruk, zarostów, tres, warkoczy oraz ich zakładanie, czesanie włosów.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie charakteryzacji wg projektów scenograficznych, z wykorzystaniem własnej wiedzy plastycznej i historycznej oraz dużej zręczności manualnej;
 • wykonywanie peruk, tres, warkoczy, zarostów z różnych materiałów, zgodnie z wymogami projektów scenograficznych i koncepcji reżyserskich, dzięki własnej wiedzy plastycznej i historycznej oraz dużej zręczności manualnej;
 • dostarczanie peruk, tres, warkoczy, zarostów oraz materiałów charakteryzatorskich do garderób aktorów lub na miejsca ich gry, wg ustaleń scenograficznych i w czasie wymaganym organizacją pracy przy realizacji poszczególnych spektakli lub ich pojedynczych sekwencji;
 • nakładanie peruk, zarostów, pomaganie w charakteryzowaniu się aktorów, zwłaszcza gdy charakteryzacja wymaga fachowej pomocy;
 • przechowywanie powierzonych materiałów i gotowych elementów perukarskich w podręcznym magazynie oraz przyjmowanie do eksploatacji nowych peruk, tres, warkoczy, zarostów;
 • ekspediowanie i ponowne przyjmowanie peruk, zarostów i innych dodatków (używanych w charakteryzacji) wywożonych np. na plan spektaklu lub w celu wypożyczenia;
 • dokonywanie oceny stanu peruk, zarostów i związanych z nimi bezpośrednio innych środków inscenizacji;
 • wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych, jak: mycie, czesanie i konserwowanie peruk oraz innych elementów perukarskich podlegających szczególnym zabrudzeniom, pranie i suszenie z uwzględnieniem ich właściwości fizyko-chemicznych;
 • wykonywanie drobnych prac naprawczo-konserwatorskich peruk, zarostów i innych elementów charakteryzatorsko-perukarskich oraz mocowanie na nich wszelkich ozdób - zgodnie z wymogami scenograficznymi oraz reżyserskimi;
 • wykonywanie przeróbek i dopasowań perukarskich dla artystów biorących udział w przedstawieniach w przypadkach nagłych zastępstw;
 • prowadzenie książki ewidencyjnej wszystkich powierzonych peruk, zarostów i innych związanych z nimi elementów perukarsko-charakteryzatorskich;
 • przygotowywanie powierzonych peruk i związanych z nimi bezpośrednio środków inscenizacji do transportu, tj. spisywanie i pakowanie;
 • dbanie o bezpieczeństwo oraz higienę pracy własnej i pracy aktora, np. przez stosowanie odpowiednich materiałów perukarskich i charakteryzatorskich, stosowanie środków czystości nie powodujących podrażnień, uczuleń i uszkodzeń skóry oraz uszkodzeń peruk i innych elementów charakteryzatorskich.

Charakteryzator

zł45.00Cena