Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku CERAMIK WYROBÓW UŻYTKOWYCH I OZDOBNYCH

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

Kod: 731402

Synteza: Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych wytwarza ceramiczne wyroby użytkowe i ozdobne.Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych jest zawodem o charakterze wytwórczym. Wykonuje wyroby użytkowe i ozdobne z porcelany, porcelitu, fajansu, kamionki, terakoty, majoliki. Ceramicy są zatrudniani w małych pracowniach artystycznych i zakładach rzemieślniczych oraz w dużych zakładach produkcyjnych. O zadaniach i czynnościach ceramika decyduje poziom technologiczno-organizacyjny i profil technologiczny produkcji. Ceramik wyrobów użytkowych i artystycznych przygotowuje surowce i masy, formuje wyroby ceramiczne (ręcznie lub maszynowo), suszy i wypala wyroby w piecach; obsługuje maszyny i urządzenia. Do jego zadań należy szkliwienie i zdobienie wyrobów ceramicznych, wykonywanie podstawowych form gipsowych jedno- i wieloelementowych, przestrzeganie norm jakościowych i ocena jakościowa wytworzonych wyrobów.

Zadania zawodowe: 

  • przygotowywanie surowców i mas ceramicznych;
  • przygotowywanie surowców do zdobienia ceramiki;
  • formowanie wyrobów metodami ręcznymi lub mechanicznymi zgodnie z projektem lub opisem;
  • wykonywanie podstawowych form gipsowych jedno- i wieloelementowych;
  • suszenie i wypalanie wyrobów;
  • szkliwienie i zdobienie wyrobów ceramicznych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

zł45.00Cena