Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku CECHOWACZ SKAL I ZNAKÓW NA SZKLE ORAZ NA WYROBACH Z METALI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali

Kod: 731601

Synteza: Cechuje pomiarowe wyroby szklane oraz wyroby z metali przez trwałe oznaczenie pojemności, temperatury, gęstości cieczy za pomocą podziałek, skal, cyfr i znaków normalizacyjnych, a także znakuje wyroby szklane przez wykonanie na ich powierzchni trwałego znaku w postaci kresek, liczb, napisów lub rysunków.

Zadania zawodowe: 

 • namierzanie objętościowe naczyń miarowych za pomocą pojemników wzorcowych i zaznaczanie odpowiedniej pojemności;
 • pokrywanie naczyń pomiarowych warstwą ochronną;
 • kreślenie skal naczyń pomiarowych na maszynie podziałowej;
 • kreślenie cyfr odpowiedniej wielkości i grubości oraz znaków normalizacyjnych na szklanych wyrobach pomiarowych za pomocą pantografu lub giloszownicy;
 • trawienie wzorów i kres na szkle kwasem fluorowodorowym;
 • cechowanie powierzchni za pomocą urządzenia mechanicznego, które wykonuje trwały znak na szkle przez piaskowanie;
 • znakowanie wyrobów szklanych za pomocą pieczątki kauczukowej;
 • znakowanie wyrobów szklanych przez stemplowanie i wypalanie farb lub sitodrukiem;
 • wykonywanie podzielni i podziałki dla termometrów, areometrów i barometrów ze szkła mlecznego i papieru;
 • dokonywanie oceny jakościowej produkowanych wyrobów oraz podejmowanie środków zapobiegawczych w przypadku stwierdzenia odchylenia od obowiązujących norm przedmiotowych;
 • czyszczenie i konserwowanie maszyn i urządzeń oraz narzędzi, a także usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
 • przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.

Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali

zł45.00Cena