Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BURSZTYNIARZ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Bursztyniarz

Kod: 731301

Synteza: Bursztyniarz wykonuje przedmioty użytkowe i artystyczne z bursztynu.Bursztyniarz jest zawodem o charakterze produkcyjnym i usługowym. Celem jego pracy jest zaprojektowanie i wykonanie przedmiotów ozdobnych bądź artystycznych z bursztynu, w tym biżuterii. Bursztyniarz ocenia, klasyfikuje i przygotowuje bursztyn do produkcji ręcznej lub mechanicznej. Jest odpowiedzialny za właściwe i optymalne wykorzystanie bursztynu. W pracowniach produkcyjnych obsługuje maszyny i urządzenia do obróbki bursztynu.

Zadania zawodowe: 

  • pozyskiwanie i klasyfikowanie bursztynu;
  • magazynowanie bursztynu i wyrobów z bursztynu;
  • wykonywanie projektów biżuterii z bursztynu;
  • obrabianie ręczne lub mechaniczne bursztynu z zastosowaniem procesów technologicznych przerobu bursztynu;
  • obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki bursztynu;
  • kontrolowanie jakości produktu oraz procesów wytwórczych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

Bursztyniarz

zł45.00Cena