Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BRUKARZ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Brukarz

Kod: 711205

Synteza: Brukarz układa, naprawia, rozbiera i wykańcza nawierzchnie brukowe ulic i ciągów pieszych.Brukarz jest zawodem o charakterze usługowym. Do jego zadań należy układanie, naprawianie, rozbieranie, wykańczanie nawierzchni brukowej ulic i ciągów pieszych na podstawie dokumentacji technicznej. W swojej pracy brukarz określa wymagania ilościowe i jakościowe materiałów do wykonania pracy. Przy wyborze materiału brukarz uwzględnia takie cechy, jak łupliwość, ścieralność i ciężar właściwy. Wybrany materiał sortuje i układa w pryzmy, w ustalonym miejscu. Oznacza linie ograniczające miejsca przebiegu nawierzchni. Brukarz ustawia bloki betonowe lub kamienne obramowujące nawierzchnię. Wykonuje podbudowę, odwodnienie i układa nawierzchnię z różnych materiałów, a także wykańcza ich powierzchnie. Oprócz właściwych robót drogowych brukarz zajmuje się konserwacją używanego sprzętu.

Zadania zawodowe: 

  • zabezpieczanie i oznakowywanie miejsca robót brukarskich;
  • wykonywanie podbudowy pod ułożenie nawierzchni brukowej;
  • wykonywanie nawierzchni brukowej;
  • wykonywanie naprawy lub rozbiórki nawierzchni brukowej;
  • wykańczanie nawierzchni brukowej;
  • kontrolowanie procesu wykonywania nawierzchni brukowej i ocena jakości wykonania;
  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

Brukarz

zł45.00Cena