Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BROKER UBEZPIECZENIOWY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Broker ubezpieczeniowy

Kod: 332104

Synteza: W imieniu i na rachunek klienta pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Zadania zawodowe: 

  • fachowe doradzanie w zakresie najkorzystniejszych dla klienta rodzajów i warunków ubezpieczeń;
  • wyjaśnianie klientom przepisów i klauzul ubezpieczeniowych;
  • przeprowadzanie rokowań z ubezpieczycielem, stosownych do otrzymanych ofert i wniosków o ubezpieczenie;
  • zawieranie wynegocjowanych umów ubezpieczenia;
  • inkasowanie należnych składek ubezpieczeniowych i przekazywanie ich na rachunek ubezpieczyciela;
  • przeprowadzanie pertraktacji w sprawie zmian w zawartych umowach lub ich przedłużenia.

Broker ubezpieczeniowy

zł45.00Cena