Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BROKER RESEKURACYJNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Broker reasekuracyjny

Kod: 332103

Synteza: W imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (towarzystw reasekuracyjnych) pośredniczy w zawieraniu umów reasekuracyjnych z firmami ubezpieczeniowymi, których celem jest podział i wzajemna wymiana ryzyka, eliminująca niebezpieczeństwo strat przekraczających własne fundusze.

Zadania zawodowe: 

 • określanie i analizowanie rodzaju i wielkości ryzyka zakładów ubezpieczeniowych;
 • fachowe doradzanie zakładom ubezpieczeniowym w zakresie najkorzystniejszych dla klienta warunków reasekuracji;
 • opracowywanie i przedstawianie klientowi ofert i wniosków o ubezpieczenie reasekuracyjne;
 • przyjmowanie od klientów ofert i wniosków o ubezpieczenie reasekuracyjne;
 • przygotowywanie umów ubezpieczenia reasekuracyjnego i dostarczanie dokumentów klientowi;
 • obliczanie i ustalanie wysokości składek reasekuracyjnych;
 • zawieranie wynegocjowanych umów reasekuracyjnych;
 • przekazywanie na rachunek ubezpieczyciela zainkasowanych składek reasekuracyjnych;
 • prowadzenie pertraktacji w sprawie zmian w zawartych umowach lub ich przedłużenia.

Broker reasekuracyjny

zł45.00Cena