Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BLOGER / VLOGER

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Bloger / vloger

Kod: 265902

Synteza: Zajmuje się prowadzeniem platformy blogowej; podejmuje działania marketingowe na prowadzonej platformie blogowej; odpowiada za efektywność prowadzonej platformy blogowej, aktualizację treści, obrazów i filmów tematycznie związanych z prowadzonym blogiem; nawiązuje i utrzymuje kontakty w ramach społeczności interaktywnych.

Zadania zawodowe: 

 • pisanie tekstów / artykułów własnych i sponsorowanych, wykonywanie zdjęć i umieszczanie ich na platformie blogowej;
 • kręcenie filmów i umieszczanie ich na platformie blogowej lub innych stronach internetowych (prowadzenie vlogu);
 • prowadzenie dialogu z czytelnikami poprzez publikację artykułów, dyskusję na forum i odpisywanie na ich emaile;
 • aktualizowanie tekstów / artykułów umieszczonych na platformie blogowej;
 • podążanie za nowymi trendami w obszarze treści zamieszczanych na blogu;
 • nawiązywanie kontaktów z klientami, tj.: agencjami marketingowymi, firmami zainteresowanymi promowaniem produktów, agencjami interaktywnymi itp.;
 • publikowanie na prowadzonym blogu reklam klientów, z którymi została nawiązana współpraca;
 • realizowanie działań marketingowych promujących produkty, np. organizowanie konkursów dla czytelników bloga, recenzowanie produktów, prowadzenie kampanii banerowych;
 • uczestniczenie w wydarzeniach branżowych, np. konferencjach, w tym wygłaszanie prelekcji, prowadzenie imprez branżowych.

Bloger / vloger

zł45.00Cena