Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BLACHARZ OKRĘTOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Blacharz okrętowy

Kod: 721305

Synteza: Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych do wyposażenia statków, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;
 • wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach;
 • zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili;
 • łączenie różnych rodzajów blach, ze szczególnym uwzględnieniem blach aluminiowych, stalowych i mosiężnych;
 • wykonywanie obróbki cieplnej blach i części;
 • montowanie i demontowanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych urządzeń wyposażenia statków;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych części i zespołów;
 • wykonywanie i naprawianie elementów z blach aluminiowych, stalowych i mosiężnych przedmiotów i urządzeń wyposażenia statków, jak: pojemniki, kosze zsypowe, ześlizgi puszek, meble blaszane, osłony do kabli i inne;
  czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów wyrobu lub usługi;
 • organizowanie stanowiska pracy, z zachowaniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż.

Blacharz okrętowy

zł45.00Cena