Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BLACHARZ LOTNICZY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Blacharz lotniczy

Kod: 721304

Synteza: Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby lotnictwa, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;
 • wykonywanie szkiców wyrobów blacharskich oraz odczytywanie schematów i rysunków wykonawczych;
 • wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach;
 • zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili;
 • łączenie blach cienkich, ze szczególnym uwzględnieniem blach aluminiowych (duralowych);
 • wykonywanie obróbki cieplnej blach i części ze stopów aluminium;
 • montowanie i demontowanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych statków powietrznych;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych części i zespołów;
 • naprawianie i konserwacja elementów konstrukcyjnych w pokryciach statków powietrznych w warunkach warsztatowych i terenowych;
 • czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;
 • organizowanie stanowiska pracy, z zachowaniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż.

Blacharz lotniczy

zł45.00Cena