Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BIOMASAŻYSTA

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Biomasażysta

Kod: 323003

Synteza: Biomasażysta wykonuje zabiegi masażu energetycznego w celu relaksacyjnym, profilaktycznym i poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta.Zawód biomasażysty ma charakter usługowy. Biomasażysta wykorzystuje naturalne metody terapii. Sferą działania biomasażysty jest ciało człowieka zarówno od strony fizycznej jak i energetycznej. Biomasażysta, bazując na wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii oraz medycyny wschodniej, ustala zaburzenia w funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka. Przed przystąpieniem do zabiegu przygotowuje swoje miejsce pracy oraz dobiera odpowiedni rodzaj terapii i narzędzi. Wykonuje biomasaż normalizując krążenie energii i procesy fizjologiczne w organizmie człowieka, co wpływa na likwidowanie objawów stresu i przemęczenia, relaksuje przywracając wewnętrzny spokój i regenerując siły. Biomasażysta informuje pacjenta o możliwości wystąpienia po zabiegu objawów przesilenia poprzedzających powrót do równowagi oraz udziela informacji, jak w takiej sytuacji postępować. Wśród swoich pacjentów propaguje zdrowy tryb życia (ćwiczenia fizyczne, oddechowe, zasady odpowiedniego odżywiania i relaksacji) dla poprawy stanu zdrowia i wzmocnienia sił witalnych.

Zadania zawodowe: 

  • prowadzenie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i informowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu;
  • rozpoznawanie zaburzeń fizycznych i energetycznych;
  • dobieranie technik terapeutycznych;
  • korygowanie zaburzeń fizycznych i energetycznych;
  • przywracanie prawidłowego funkcjonowania organizmu;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, sanitarno-epidemiologicznymi, ochrony ppoż., ochrony środowiska, ergonomii.

Biomasażysta

zł45.00Cena