Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BIOLOG

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Biolog

Kod: 213105

Synteza: Bada, obserwuje i poznaje organizmy roślinne i zwierzęce, ich budowę, funkcje życiowe, rozwój, rozmieszczenie geograficzne oraz zależności między nimi a środowiskiem naturalnym; klasyfikuje organizmy żywe w różne jednostki systematyczne; doskonali lub opracowuje koncepcje, teorie i metody działania w dziedzinie botaniki, zoologii, mikologii, biologii molekularnej, anatomii, morfologii, fizjologii, histologii, cytologii i innych lub stosuje w praktyce wiedzę naukową z tych obszarów w dziedzinie medycyny, weterynarii i zootechniki, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie badań, doskonalenie lub opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania w swoich specjalnościach;
 • prowadzenie eksperymentów terenowych i laboratoryjnych dotyczących organizmów zwierzęcych, roślinnych i grzybów; identyfikowanie i klasyfikowanie okazów tych organizmów, studiowanie ich pochodzenia, rozwoju, budowy oraz procesów życiowych i reprodukcyjnych;
 • studiowanie i prowadzenie eksperymentów dotyczących czynników mających wpływ na zmienność organizmów i przekazywanie cech dziedzicznych u ludzi, zwierząt lub roślin;
 • studiowanie i prowadzenie eksperymentów dotyczących struktury i funkcjonowania żywych komórek i wpływu na normalne i nienormalne komórki czynników fizycznych i chemicznych;
 • studiowanie i badanie współzależności miedzy życiem roślinnym a zwierzęcym oraz wpływu na nie czynników środowiskowych;
 • określanie geograficznego rozmieszczenia poszczególnych gatunków roślin i zwierząt oraz opracowywanie map w tym zakresie;
 • studiowanie wszystkich form życia roślinnego i zwierzęcego oraz opracowywanie praktycznych zastosowań tej wiedzy w takich dziedzinach, jak medycyna, weterynaria i zootechnika, rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo;
 • przygotowywanie ekspertyz dla rolnictwa, leśnictwa, medycyny, przemysłu i gospodarki terenowej;
 • przygotowywanie naukowych referatów i raportów oraz publikacji popularyzatorskich;
 • wykonywanie prac pokrewnych;
 • nadzorowanie podległych pracowników.

Biolog

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45