Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BIOINFORMATYK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Bioinformatyk

Kod: 213109

Synteza: Analizuje i przetwarza dane medyczne i biochemiczne pacjentów w placówkach naukowych klinik i szpitali; tworzy komputerowe bazy danych genów i ich mutacji; określa mutacje genów i chorób genetycznych przy pomocy markerów DNA; współpracuje z laboratoriami genetycznymi i farmaceutycznymi oraz firmami produkującymi sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny.

Zadania zawodowe: 

 • projektowanie i tworzenie nowego oprogramowania informatycznego oraz technologii do analizy danych biologicznych;
 • prowadzenie badań i analiz danych biologicznych przy zastosowaniu narzędzi informatycznych;
 • katalogowanie informacji biologicznych i wyszukiwanie sekwencji genów w komputerowych bazach danych;
 • mapowanie genomu i analizowanie materiału genetycznego w celu określenia mutacji genów i chorób genetycznych przy pomocy markerów DNA;
 • przeprowadzanie badań i analiz (tzw. genotypowanie) służących do wyszukiwania genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne;
 • modelowanie układów biologicznych;
 • współpraca z poradniami i laboratoriami genetycznymi prowadzącymi badania prenatalne, badania pod kątem nosicielstwa chorób genetycznych, badania ustalające ojcostwo itp.;
 • współpraca z laboratoriami kryminalistycznymi potwierdzającymi związek materiału genetycznego z osobami popełniającymi przestępstwa lub z ofiarami przestępstw;
 • stosowanie nowoczesnych technik informatycznych do rozwiązywania problemów związanych ze skutkami intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych;
 • uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach z zakresu bioinformatyki;
 • publikowanie wyników badań w czasopismach specjalistycznych;
 • udział w kongresach, konferencjach i seminariach naukowych.

Bioinformatyk

zł45.00Cena