Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BIOFIZYK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Biofizyk

Kod: 213103

Synteza: Bada fizyczne i fizykochemiczne podstawy procesów życiowych oraz wpływ zewnętrznych czynników fizycznych na te procesy, ze szczególnym uwzględnieniem badań żywej komórki i procesów życiowych na poziomie molekularnym; rozwija lub opracowuje koncepcje, teorie, metody oraz sposoby wykorzystywania wiedzy mikrobiologicznej w praktyce, zwłaszcza medycznej i weterynaryjnej.

Zadania zawodowe: 

 • badanie fizycznych i fizykochemicznych podstaw procesów życiowych oraz wpływu wewnętrznych czynników fizycznych na te procesy;
 • wyjaśnianie budowy biopolimerów (białek, kwasów nukleinowych, polisacharydów) oraz ich właściwości organizowania się w struktury podkomórkowe;
 • badanie w strukturach podkomórkowych zjawisk fizykochemicznych, takich jak: pochłanianie światła w chloroplastach, procesy energetyczne w mitochondriach czy szczegółowy przebieg katalizy enzymatycznej;
 • badanie wpływu promieniowania jonizującego, podczerwonego, nadfioletowego oraz ultradźwięków, pola magnetycznego i grawitacyjnego na całe organizmy, poszczególne tkanki i składniki komórek;
 • stosowanie specjalnych metod, takich jak: rentgenograficzna, spektrofotometryczna, elektronowy rezonans paramagnetyczny czy jądrowy rezonans magnetyczny;
 • stosowanie metod matematycznych do interpretacji wyników aparaturowych metod badań;
 • współpraca z lekarzami, zwłaszcza w takich zakresach, jak: biomechanika, hemodynamika, procesy widzenia i słyszenia, przewodnictwo impulsów nerwowych oraz elektrokardiografia i radiografia;
 • uczestniczenie w konferencjach, seminariach i sympozjach;
 • publikowanie wyników badań oraz popularyzowanie dorobku biofizyki.

Biofizyk

zł45.00Cena