Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BILETER

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Bileter

Kod: 962901

Synteza: Kontroluje ważność biletów przy wejściu w instytucjach użyteczności publicznej oraz w komunikacji.

Zadania zawodowe: 

  • kontrolowanie biletów przy wejściu, w tym sprawdzanie uprawnień do zniżek przy wejściu w instytucjach użyteczności publicznej np.: w kinie, teatrze, filharmonii, hali sportowej, na basenie, także w komunikacji publicznej i w kasach biletowych;
  • regulowanie ruchu zwiedzających / odwiedzających;
  • udzielanie informacji o cenach i rodzajach biletów, zniżkach itp.;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Bileter

zł45.00Cena