Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BIELIŹNIARZ-KOŁDRZARZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Bieliźniarz-kołdrzarz

Kod: 753401

Synteza: Wykonuje kołdry, poduszki, pierzyny oraz bieliznę stołową i pościelową z typowych tworzyw bieliźniarskich, stosując obróbkę w zależności od cech fizycznych, chemicznych oraz użytkowych wyrobu.

Zadania zawodowe: 

 • sporządzanie form zgodnie z ogólnie przyjętymi wymiarami lub wg pobranej miary;
 • opracowywanie układów szablonowych lub form;
 • ocenę surowców (ich cech fizycznych, chemicznych czy użytkowych) otrzymanych do obróbki, ustalanie kolejności prac przy szyciu;
 • przygotowywanie stanowiska pracy, sprawdzanie stanu technicznego maszyn: krojczych, stębnujących 1- i 2-igłowych oraz specjalnych, jak: guzikarka, dziurkarka, mereżka, overlock, maszyna hafciarska, i urządzeń do prasowania ręcznego, a także mechanicznego;
 • wykrawanie elementów wyrobu, szycie, napełnianie, układanie, pikowanie;
 • wykonywanie czynności czyszcząco-konserwacyjnych maszyn;
 • prowadzenie rozliczeń surowcowych i materiałowych;
 • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
 • wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Bieliźniarz-kołdrzarz

zł45.00Cena