Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BIELIŹNIARZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Bieliźniarz

Kod: 753101

Synteza: Bieliźniarz wytwarza bieliznę osobistą (damską, męską i dziecięcą), bieliznę pościelową i stołową z różnych materiałów włókienniczych.Bieliźniarz jest zawodem o charakterze produkcyjno-usługowym. Celem pracy bieliźniarza jest wytworzenie w procesie produkcyjnym wyrobów bieliźniarskich z gotowych materiałów (tkanin lub dzianin). Bieliźniarz opracowuje dokumentację techniczno-technologiczną, przygotowuje szablon wyrobu bieliźniarskiego, kroi materiały, następnie je zszywa przy użyciu maszyn szwalniczych. Wykonane produkty bieliźniarz kwalifikuje do odpowiedniego gatunku według norm jakości przyjętych w danym zakładzie. Odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowców i maszyn oraz za wytworzenie wyrobu o jak najwyższej jakości.

Zadania zawodowe: 

 • opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej;
 • dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów bieliźniarskich;
 • przygotowywanie szablonów;
 • wykonywanie rysunku układu szablonów na materiale;
 • krojenie materiałów;
 • obsługiwanie maszyn szwalniczych;
 • kontrolowanie jakości procesów, półproduktów i wyrobów gotowych;
 • prowadzenie dokumentacji produkcji;
 • oznakowywanie i pakowanie gotowych wyrobów bieliźniarskich;
 • organizowanie stanowiska pracy z zachowaniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Bieliźniarz

zł45.00Cena