Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BIEGŁY REWIDENT

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Biegły rewident

Kod: 241101

Synteza: Zajmuje się kontrolą i oceną poprawności formalnej i merytorycznej systemu ewidencji i dokumentacji, dotyczącej finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, instytucji państwowej, samorządowej i społecznej.

Zadania zawodowe: 

 • analizowanie organizacji pracy w dziale rachunkowości;
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej i sporządzanie raportu;
 • przeprowadzanie rewizji ksiąg handlowych pod względem organizacyjnym, wyjaśniającym, finansowym czy też podatkowym;
 • analiza podstaw prawnych rewizji finansowo-księgowej i odpowiedni dobór procedur rewizyjnych, takich jak: weryfikacja materialna, procedury analityczne;
 • wykorzystywanie i zabezpieczanie dowodów rewizyjnych oraz opracowywanie raportu;
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 • przygotowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych;
 • prowadzenie doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości;
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości.

Biegły rewident

zł45.00Cena