Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BIBLIOTEKARZ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Bibliotekarz

Kod: 343301

Synteza: Wykonuje prace związane z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.

Zadania zawodowe: 

  • sporządzanie i składanie zamówień na książki, czasopisma i inne dokumenty zatwierdzone do nabycia, przyjmowanie i wstępne rejestrowanie (akcesja) nabytków, reklamowanie zamówień opóźnionych w realizacji;
  • wykonywanie prac przy inwentaryzacji zbiorów, techniczne przysposabianie zbiorów do przechowywania i udostępniania, dublowanie (powielanie) kart katalogowych;
  • przyjmowanie i realizacja zamówień czytelników na konkretne pozycje (bez doradztwa w doborze piśmiennictwa i posługiwania się warsztatem informacyjnym), rejestrowanie wypożyczeń, monitowanie czytelników o ksiązki i dokumenty nie zwrócone w terminie, udzielanie podstawowych informacji o zakresie usług świadczonych przez bibliotekę, czasie jej otwarcia itp.;
  • uczestniczenie w skontrum (kontroli) zbiorów bibliotecznych, w celu ustalenia ich aktualnego stanu i zgodności z ewidencją inwentarzową;
  • prowadzenie korespondencji w sprawach , głównie na gotowych formularzach, związanych z gromadzeniem zbiorów i wypożyczeniami.

Bibliotekarz

zł45.00Cena