Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BETONIARZ-ZBROJARZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Betoniarz-zbrojarz

Kod: 711402

Synteza: Przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe oraz wykonuje elementy betonowe i żelbetowe w różnych obiektach budowlanych przy zastosowaniu narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich.

Zadania zawodowe: 

 • analizowanie rysunków roboczych konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ustalanie na ich podstawie rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz miejsca położenia elementów betonowych i żelbetowych w budowli;
 • ocenianie przydatności materiałów budowlanych do robót betoniarskich i zbrojarskich;
 • czyszczenie, prostowanie, cięcie i gięcie stali zbrojeniowej;
 • montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w warsztacie zbrojarskim i na budowie;
 • układanie siatek i szkieletów zbrojeniowych w miejscu wbudowania lub w formach do produkcji prefabrykatów;
 • dozowanie składników mieszanki betonowej na podstawie recepty laboratoryjnej;
 • ręczne i mechaniczne przygotowanie różnych mieszanek betonowych;
 • transportowanie mieszanki betonowej do miejsca jej ułożenia;
 • układanie mieszanki betonowej w formach w zakładzie produkcji prefabrykatów lub w deskowaniu na budowie;
 • ręczne i mechaniczne zagęszczanie mieszanki betonowej;
 • wyrównywanie powierzchni ułożonego betonu;
 • pielęgnowanie świeżego betonu;
 • stosowanie różnych metod przyspieszających dojrzewanie betonu;
 • montowanie oraz demontowanie form i deskowań do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych;
 • usuwanie wad konstrukcji betonowych i żelbetowych przy użyciu torkretnicy.

Betoniarz-zbrojarz

zł45.00Cena