Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BACA 

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Baca

Kod: 613001

Synteza: Baca organizuje i zarządza wypasem zwierząt gospodarczych, głównie owiec w górach, oraz pozyskiwaniem mleka i produkcją serów tradycyjnych.Baca jest zawodem o charakterze usługowo-handlowo-produkcyjnym. Celem jego pracy jest organizowanie i zarządzanie wypasem zwierząt takich, jak owce, bydło, kozy i konie, pozyskiwanie mleka, wyrób tradycyjnych serów i ich bezpośrednia sprzedaż. Baca w negocjacjach z hodowcami umawia wynajem i liczbę planowanych do wypasu zwierząt, określa powierzchnię i miejsce wypasu. Następnie dzierżawi lub wynajmuje tereny wypasowe, a także organizuje obsługę wypasu, zatrudniając do pracy juhasów. Baca dba o infrastrukturę pasterską, narzędzia oraz o stan ekologiczny pastwiska, prowadząc wypas ekstensywny, usuwa niepożądane rośliny. Przestrzega zasad organizacji pracy wypasu (pojenie, wypas, wyrób serów), a także zasad BHP oraz dobrostanu zwierząt. Organizuje sprzedaż bezpośrednią własnych produktów wytwarzanych w czasie wypasu. Baca funkcjonuje w specyfice kulturowej, zachowując obrzędy i zwyczaje regionu.

Zadania zawodowe: 

 • wynajmowanie owiec;
 • dzierżawienie albo wynajmowanie terenów wypasowych;
 • zatrudnianie obsługi;
 • wynajmowanie psów pasterskich;
 • przeprowadzanie zwierząt na miejsce wypasu;
 • urządzanie gospodarstwa szałaśniczego;
 • zagospodarowywanie bacówki;
 • nadzorowanie wypasu;
 • nadzorowanie pozyskiwania mleka;
 • nadzorowanie produkcji serów;
 • prowadzenie sprzedaży produktów;
 • zakończenie wypasu;
 • prowadzenie dokumentacji wypasu;
 • organizowanie pracy i stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i HACCP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii.

Baca

zł45.00Cena