Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AUTOR TEKSTÓW I SLOGANÓW REKLAMOWYCH (COPYWRITER)

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)

Kod: 243102

Synteza: Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) opracowuje teksty, slogany reklamowe lub koncepcję reklamy.Celem pracy autora tekstów i sloganów reklamowych (copywritera) jest opracowanie tekstów, sloganów lub koncepcji reklamy. Produkty te powstają na podstawie briefu – dokumentu zawierającego zestaw informacji od zamawiającego, użytecznych w procesie opracowywania tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy oraz dodatkowo na podstawie wyników analiz rynkowych dotyczących między innymi głównych konkurentów firmy, zainteresowań, upodobań i przyzwyczajeń klientów, a także wielkości popytu na produkt lub usługę. W wielu przypadkach autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) musi sam wyszukiwać informacje niezbędne do właściwego przygotowania komunikatu w formie tekstu lub sloganu reklamowego. Do jego zadań należy znalezienie takiej formy komunikatu, która możliwie najlepiej zrealizuje cele wynikające z briefu lub opisu oczekiwań klienta. Obowiązkiem autora tekstów i sloganów reklamowych (copywritera) jest oddanie pracy zgodnej z założeniami zlecającego i we właściwym terminie. W zależności m.in. od struktury organizacyjnej, wielkości czy oferty instytucji, zakres pracy autora tekstów i sloganów reklamowych (copywritera) może obejmować również tworzenie nazw, tekstów na strony internetowe, scenariuszy spotów telewizyjnych i radiowych, scenariuszy i pomysłów na wydarzenia zaplanowane i organizowane pod kątem ściśle określonego celu (eventy), działania związane z mediami społecznościowymi (social media), m.in.: blogi, zakładki, serwisy społecznościowe.

Zadania zawodowe: 

  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • przyjmowanie i analizowanie zleceń na tekst, slogan lub koncepcję reklamy;
  • pozyskiwanie informacji na temat rynku i konkurencji produktu będącego przedmiotem tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy;
  • identyfikowanie profilu odbiorcy tekstu, sloganu reklamowego;
  • opracowywanie sposobu pozycjonowania na rynku produktu będącego przedmiotem zlecenia;
  • opracowywanie koncepcji reklamy, tekstu lub sloganu reklamowego według zamówienia, z wykorzystaniem zebranych informacji i z użyciem właściwych do danego zadania narzędzi (programy do edycji tekstu, przeglądarki internetowe, materiały piśmiennicze i biurowe);
  • sprawdzanie opracowanego tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy pod kątem jego oryginalności;
  • prezentowanie opracowanego tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy klientowi, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi (programy graficzne, programy do prezentacji).

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)

zł45.00Cena