Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AUDIOFONOLOG

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Audiofonolog

Kod: 229401

Synteza: Zajmuje się różnymi aspektami uszkodzeń słuchu oraz ich konsekwencjami;diagnozuje czynności narządu słuchu i równowagi oraz określa neurologiczne uwarunkowania rozwoju procesu komunikatywnego oraz poznawczego stosując metody wspomagania słuchu, równowagi, mowy;dobiera i konserwuje aparaty słuchowe;prowadzi rehabilitację w/w zaburzeń;współpracuje z otolaryngologami, audiologami i foniatrami oraz surdologopedami.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie i wstępna interpretacja diagnostycznych badań audiologicznych i elektrofizjologicznych pacjentów z uszkodzeniami słuchu, równowagi i mowy;
 • określanie relacji miedzy upośledzeniem słuchu a zaburzeniami osobowości i dysfunkcjami rozwojowymi a w szczególności problemami emisji i percepcji mowy w powiązaniu ze stanem narządu słuchu;
 • dokonywanie oceny obwodowych zaburzeń równowagi;
 • konsultowanie wyników badań audiologicznych z otolaryngologami, audiologami i foniatrami oraz surdologopedami;
 • wykonywanie badań śródoperacyjnych i pooperacyjnych;
 • diagnozowanie aparatu słuchu i równowagi;
 • prowadzenie rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju uszkodzenia narządu słuchu i procesu komunikatywnego;
 • dobór aparatów słuchowych dla pacjentów z uszkodzeniami słuchu;
 • nadzór nad eksploatacją i konserwacją aparatów słuchowych oraz posługiwanie się ich systemami oprogramowania.

Audiofonolog

zł45.00Cena