Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENTKA KOBIETY W CZASIE CIĄŻY I PORODU (DOULA)

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)

Kod: 532906

Synteza: Udziela kobiecie w okresie ciąży, podczas porodu wsparcia emocjonalnego stwarzającego poczucie bezpieczeństwa. Przygotowuje i pomaga rodzącej w spożywaniu płynów. Masuje rodzącą. Ściśle współpracuje z osobą sprawującą opiekę nad kobietą podczas porodu (położna, lekarz).

Zadania zawodowe: 

 • wspieranie emocjonalne kobiety przed porodem;
 • towarzyszenie kobiecie w trakcie porodu: udzielanie wsparcia emocjonalnego stwarzającego poczucie bezpieczeństwa, pogłębianie relacji z partnerem podczas porodu rodzinnego, masowanie rodzącej pod kierunkiem osoby sprawującej opiekę nad rodzącą;
 • przygotowanie, pomoc rodzącej w spożywaniu przejrzystych płynów;
 • ścisła współpraca z osobą sprawującą opiekę nad kobietą podczas porodu (lekarzem, położna);
 • służenie pomocą matce w opiece nad noworodkiem podczas czynności domowych;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
 • prowadzenie dokumentacji oferowanego wsparcia;
 • dbałość o rozwój zawodowy;
 • przestrzeganie standardu douli.

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)

zł45.00Cena