Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT ZARZĄDU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent zarządu

Kod: 334304

Synteza: Prowadzi kompleksową obsługę administracyjno-organizacyjną członków zarządu;wspiera pracę i działania członków zarządu;sporządza na potrzeby członków zarządu niezbędne raporty i zestawienia;odpowiada za sprawną obsługę spotkań i narad członków zarządu zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Zadania zawodowe: 

 • organizowanie i uczestniczenie w posiedzeniach i naradach zarządu oraz sporządzanie protokołów ze spotkań;
 • koordynowanie działań w zakresie organizacji spotkań zarządu;
 • organizowanie i zapewnianie obsługi technicznej telekonferencji i wideokonferencji;
 • tworzenie zestawień, raportów, analiz i prezentacji na potrzeby zarządu;
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji oraz poprawnej komunikacji wewnętrznej zarządu z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz komunikacji zewnętrznej z interesariuszami;
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych wpływających do zarządu;
 • prowadzenie kalendarza spotkań członków zarządu;
 • wspieranie zarządu w realizacji ich bieżących zadań zawodowych;
 • zapewnianie tłumaczenia dokumentacji sporządzonej w języku obcym;
 • organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych członków zarządu;
 • obsługiwanie korespondencji firmowej kierowanej do członków zarządu;
 • sporządzanie korespondencji wychodzącej od zarządu do podległych jednostek organizacyjnych i podmiotów zewnętrznych;
 • zarządzanie pracą sekretariatu biura zarządu;
 • aktywna współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia sprawnej obsługi zarządu;
 • archiwizowanie dokumentacji.

Asystent zarządu

zł45.00Cena